KOPLABO // MAY I HAVE THIS DANCE – Work in Progress ( 29 – 30.11.2018)

29 - 30.11.2018
KOP Artspace// Amerikalei 128 // 2000 Antwerp

KOPLABO residents: Winnie Claessens, Ariane Van der Rauwelaert en Mia Syn (Yasmin Van der Auwelaert).